حضور تیم کارشناسی محک خسارت در جاده ها

مراسم افتتاحیه شعبه رشت محک خسارت

جلسه مدیران بیمه های شعب در شعبه کرج محک خسارت

کارشناسان سیار محک خسارت در کنار شما

کارشناسان سیار محک خسارت در حرم امام خمینی

حضور مستمر کارشناسان در جاده ها حتی در ایام تعطیل

حضور مستمر کارشناسان در جاده ها حتی در ایام تعطیل

جلسه کارشناسان درمان

جلسه کارشناسان اتومبیل تهران محک خسارت

تیم کارشناسی محک خسارت

مرکز پیام محک خسارت

مراحل کار محک خسارت