از زبان مشتریان

من بهترین تجربه رو با محک خسارت دارم - در کمترین زمان و با دقت زیاد به کارم رسیدگی کردن - ممنونم

۱۳۹۸/۰۷/۲۲ [۲۳:۰۰:۱۷]

راضیم ازش

۱۳۹۸/۰۷/۲۲ [۲۳:۰۰:۱۷]

بله من باهاش کار کردم - عالیه

۱۳۹۸/۱۱/۰۴ [۲۰:۲۰:۰۴]

خدمات

ارزیابی خسارت بیمه ثالث

برترین شرکت خدمات ارزابی خسارت بیمه های شخص ثالث

ارزیابی خسارت بیمه بدنه

خدمات حضوری ارزیابی خسارت بیمه بدنه

بازدید اولیه

بازدید اولیه خودرو های نیازمند دریافت بیمه نامه

کارشناسی خودرو

دارای مجوز رسمی ارزیابی و کارشناسی خودرو با امکان اعزام کارشناس در محل