عملکرد

رتبه 1 شاخص عملکرد سازمانی و سازمان مترقی

پرونده های محک

تعداد 85696 پرونده خسارت اتومبیل تا کنون در موسسه محک خسارت به ثبت رسیده و در بازه کمتر از 4 ساعت به آن رسیدگی شده است

بیمه های طرف قرارداد

موسسه محک حسارت نوین اندیش در حال حاضر طرف قرارداد 9 شرکت بیمه ای در حوزه خودرو و 2 شرکت بیمه ای در حوزه درمان می باشد

کارشناسی سیار

با بیش از 200 کارشناس سیار در خدمت شما هم میهنان عزیز هستیم

اعلام خسارت و اعزام کارشناس خسارت بیمه در کوتاه ترین زمان... 👈

درخواست کارشناس

آخرین اخبار

همکاران ما