جلسه شورای هماهنگی بیمه ها /هماهنگی عید نوروز

در پی این جلسه که در اسفند سال 1402 با مدیریت جناب آقای سالک نماینده ی این شرکت و همچنین حضور مدیریت اتومبیل محک خسارت در استان خوزستان برگزار گردید و  از کارتهای vip  و cip این مجموعه رونمایی گردید. 

در ادامه ی  این جلسه به جهت رضایت بالای شرکتهای بیمه از تعدادی از کارشناسان این مجموعه تقدیر و تشکر  از این افراد به عمل آمد.

 

از زبان مشتریان

ارسال نظر