اپلیکشن اعلام خسارت محک

در این اپلیکیشن بیمه گذار با ثبت بیمه نامه های خود در کمترین زمان ممکن عملیات اعلام خسارت را انجام داده و موسسه محک خسارت از طریق مرکز کنترل خود نسبت به تخصیص و اعزام کارشناس برای زیان دیده اقدام می نماید

  • امکان نصب و ثبت نام رایگان
  • امکان اعلام خسارت در کمترین زمان 
  • امکان استفاده از قوانین و مقررات بیمه ای
  • امکان پیگیری خسارت های اعلامی
  • امکان ارتباط با موسسه محک خسارت
  • ارسال موقعیت دقیق مکانی بصورت اتوماتیک
  • امکان مشاهده تفکیکی بیمه نامه های دارای اعتبار و منقضی
  • امکان تعیین شعبه مورد نظر جهت دریافت خسارت

  1. دانلـــــــود از بازار
  2. دانلـــــود مسـتقیم

 

از زبان مشتریان

ارسال نظر