ارزیاب خسارت کیست؟

ارزیاب خسارت یک شخصیت مستقل حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت،تعیین مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه و مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه ای می باشد.


ارزیاب خسارت با بازدید از محل حادثه به بررسی و ارزیابی  میزان آسیب میپردازد، مدارک و شواهد را ثبت نموده و از مواضع خسارت تصویر برداری می کند. مناسبترین و بهترین روش را برای بازسازی و جبران خسارت پیشنهاد کرده و مدارک مورد نیاز جهت برآورد دقیق خسارت جمع آوری می نماید. اطلاعات جمع آوری شده را بررسی کرده و نتیجه نهایی را گزارش می دهد.


 

از زبان مشتریان

ارسال نظر