عملکرد

رتبه 1 شاخص عملکرد سازمانی و سازمان مترقی

پرونده های محک

رسیدگی به پرونده ها در محک خسارت در چندین مرحله صورت میگیرد

بیمه های طرف قرارداد

موسسه محک حسارت نوین اندیش در حال حاضر طرف قرارداد 9 شرکت بیمه ای در حوزه خودرو و 2 شرکت بیمه ای در حوزه درمان می باشد

کارشناسی سیار

با بیش از 200 کارشناس سیار در خدمت شما هم میهنان عزیز هستیم

اعلام خسارت و اعزام کارشناس خسارت بیمه در کوتاه ترین زمان... 👈

درخواست کارشناس

آخرین اخبار

همکاران ما